Heart2Hear

Awareness of noise in daily life

Leven met gehoorverlies en lawaai in mijn hoofd betekent dat ik meer aandacht heb voor geluid. Het heeft me er toe aangezet om Heart2Hear op te richten met als missie de waarde van geluid zichtbaar te maken. 

Heart2Hear is gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Door het gebruik van verschillende technieken, onder andere een geluidscamera (zie foto) wordt geluidsstress gemeten. Interviews met HR/ARBO en medewerkers maakt een interne verkenning compleet. De analyse én combinatie van de verschillende metingen resulteert in een Soundscape; dit is een unieke blauwdruk waarop de geluidsomstandigheden in de organisatie zichtbaar zijn. Vervolgens worden deze gezamenlijk geëvalueerd om o.b.v. co-creatie een ‘soundscaping’ strategie te kunnen ontwikkelen die het welzijn in de ziekenhuisomgeving vergroot en de ziektekosten vermindert.

In de afgelopen jaren is het lawaai in ziekenhuizen veelvuldig toegenomen. Dit heb ik zowel ervaren als verpleegkundige maar ook als manager. Een simpel voorbeeld is de bereikbaarheid van verpleegkundigen door seinen, buzzers of telefoons. Het vele storen tijdens werk kan stress veroorzaken maar is ook zeker belastend voor de patiënt die aan het herstellen is. Door toename van apparatuur met akoestische alarmen in de gezondheidszorg neemt ook de geluidsstress toe. Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd kwam ook het lawaai naar voren tijdens operaties, de un-awareness over alle verschillende geluiden en de impact hiervan wordt pas duidelijk als je er bij stil staat. 

Voor het comfort van de patiënt en het welzijn van de medewerker wil Heart2Hear luisteren.