De goede richting van geluid

13-08-2021

Het aanpakken van een geluidsprobleem in een gebouw of ruimte kan best in de papieren lopen. Goede akoestische materialen zijn best prijzig, technici zijn schaars en soms zijn er bouwkundig ingrijpende maatregelen nodig. Al met al een hele onderneming, zeker omdat zo’n probleem vaak meerdere oorzaken heeft.

SEH Nieuwegein

Een praktijkvoorbeeld: in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hebben wij een artsenpost op de spoedeisende hulp (SEH). Deze bestaat uit een balie aan twee kanten, een muur met een schuifdeur naar de balie en enkele in- en uitgangen, zoals in de onderstaande plattegrond te zien is. Hierbij is de balie blauw, de muur vet grijs en de schuifdeur groen weergegeven. Enige tijd geleden is de balie voorzien van glas rondom, zodat de privacy gewaarborgd is. De artsen voeren er immers vaak vertrouwelijke gesprekken, zowel onderling als telefonisch. Het effect was dat de gesprekken inderdaad niet meer hoorbaar en te verstaan waren op de gang. Een ander effect van deze aanpassingen was de beleving van toegenomen drukte in de artsenpost. Men klaagde over veel verschillende (achtergrond)geluiden en tijdens telefoongesprekken kostte het meer energie om de informatie goed te verstaan. Daarnaast leek het alsof er een soort galm was in de ruimte, die men eerder niet zo had ervaren.

Waar wordt de geluidsoverlast veroorzaakt?

Geluidssterkte kun je meten en subjectief beoordelen, maar je kunt met het blote oog niet zien waar de geluidsoverlast veroorzaakt wordt of op welke plaats die het ergst is. Dus waar begin je? Moet het glas weer weg? Moeten er akoestische plafond- of wandplaten in? Of zijn er ingrijpender aanpassingen nodig? In de praktijk kom ik vaak de methode tegen van trial & error. We nemen eerst de makkelijkste en goedkoopste suggestie en kijken of het helpt. Is dat niet het geval? Dan gaan we door met oplossing nummer twee en daarna oplossing nummer drie, enz. Net zo lang tot we ons doel hebben bereikt.

Verrassende uitkomst

In deze SEH hebben we het anders aangepakt. Met een geluidsbeeldcamera hebben we het geluid in beeld laten brengen. De grote boosdoener bleek niet het glas te zijn, maar de muur aan de achterkant. Het geluid reflecteerde binnen deze ruimte via de muur. Dit was een onverwachte uitkomst!

Oplossing voor geluidsoverlast

Nu konden we gelijk de meest effectieve oplossing aandragen: akoestische wandpanelen op de achterwand. Als deze geplaatst zijn kijken we of het genoeg geholpen heeft. We zitten in ieder geval direct in de goede richting. Fijn in verband met het verlagen van de kosten en verminderen van de rompslomp, maar zeker ook voor onze SEH-artsen die hiermee een stuk sneller geholpen zijn dan wanneer ze een trial-and-errortraject hadden moeten doorstaan.