Hoe hoort het op de werkvloer

29-05-2023

De arbeidsomstandighedenwet stelt grenzen aan schadelijk geluid op de werkvloer. Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Bovenstaande normen zijn uiteraard van groot belang om directe gehoorschade te voorkomen als gevolg van de werkomstandigheden. Maar wat zegt dit over hinderlijk geluid? En de gevolgen daarvan?

Organisaties hebben vaak geen idee van de inspanningen die medewerkers moeten leveren als het gaat om luisteren, horen en verstaan op de werkvloer. En als het al eens ter sprake is geweest dan is het niet eenvoudig om een oplossing te vinden voor bijvoorbeeld het werken in een kantoortuin, een rumoerig klaslokaal of een drukke teampost met veel akoestische geluiden of alarmen.

De komende jaren zullen vitaliteit en duurzaam inzetbaarheid belangrijke speerpunten worden voor werkgevers en HR of P&O afdelingen. Geen wonder: het welzijn van medewerkers heeft een directe relatie met werkplezier. Medewerkers met een hoog werkgeluk zijn over het algemeen productiever voor de organisatie en worden beter beoordeeld door klanten. Investeren in vitaliteit van medewerkers levert doorgaans meer op dan enkel “minder verzuim”. Daarbij wordt verwacht dat als gevolg van vergrijzing en ontgroening er een enorme krapte zal ontstaan. Met andere woorden: het is op alle niveaus van het grootste belang te zorgen dat werkenden vitaal kunnen blijven doorwerken tot aan de pensioenleeftijd en wie weet er na.

Met het project ‘Hoe hoort het op de werkvloer’ realiseren 4 samenwerkende partijen gestructureerd aandacht voor hinderlijk geluid en de impact daarvan op de gezondheid van medewerkers. De 4 partijen zijn de beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB, de branchevereniging van audiciens NVAB, de belangenvereniging Hoormij·NVVS en Heart2Hear. Judith Veen zal als projectleider de komende 2 jaar uitvoering geven aan dit project wat gefinancierd wordt door Instituut Gak. We gaan op een interactieve wijze kennis aanbieden aan de werknemers, heel laagdrempelig het gehoor screenen, kennis bevorderen van het Arbo-team en wat verder op ons pad komt aanpakken.

Om de samenhang tussen hinderlijk geluid, gehoor en werkomgeving aan te tonen gaan we in 3 sectoren/branches bij 9 werkgevers in pilots aan de slag met onder andere werknemers, leidinggevenden, Arbo-professionals. Tijdens deze pilots zullen verschillende onderzoeksvragen aan bod komen en geëxperimenteerd worden met interventies. Een dynamisch proces om juist met en vanaf de werkvloer de laten klinken hoe het hoort.