Healthcare

Heart2Hear heeft als missie de waarde van geluid voor de ander zichtbaar te maken.

Geluid zet ons brein aan. Op de prikkels die binnen komen reageren we met stresshormonen, want vanuit de evolutie zijn we gewend dat we alert moeten reageren bij het minste of geringste geluid. Zo is ons gehoor destijds ontwikkeld. Tegenwoordig worden we overstelpt door een kakofonie aan geluiden en als we daar bewust naar luisteren ‘zien’ we hoeveel geluiden er altijd zijn. Ons brein is continu geluiden aan het verwerken om daar betekenis aan te geven.

Een bezoek of verblijf in het ziekenhuis brengt veelal spanning en stress met zich mee. De laatste 40 jaar zijn de gemiddelde geluidsniveaus in ziekenhuizen toegenomen met 15 dB en worden er niveaus bereikt van wel 90 dB of meer. Dat is ruim boven het door de World Health Organization (WHO) aanbevolen niveau van 40 dB in ziekenhuizen. Volgens de WHO is er sterk bewijs dat geluidsoverlast een negatieve invloed heeft op onze gezondheid.
Een prettige geluidsomgeving is meer dan de frequentie of het volume van geluiden. Het gaat ook om de omgeving en beleving van de geluiden. Geluid geeft een gevoel van veiligheid zolang het voorspelbaar en herkenbaar is. Achtergrondgeluid kan geassocieerd worden met veiligheid en daardoor stress reduceren. Dit is een hele nieuwe invalshoek voor ziekenhuizen om de ‘patient journey’ te optimaliseren én het welzijn van medewerkers te vergroten.

• Hoe wordt een prettige geluidsomgeving gecreëerd in uw ziekenhuis? Is dit voldoende?
• Hoe kan de ligduur van patiënten worden verkort door aanpassing van geluid en alarmen?
• Op welke wijze kan communicatie worden verbeterd en het aantal fouten gereduceerd?
• Wat verhoogt het comfort van de patiënt?
• Wat verhoogt het welzijn van medewerkers?

Heart2Hear biedt duurzame oplossingen gericht op inclusiviteit en vitaal werken. Akoestische aanpassingen en geluidsbron isolatie zijn mogelijke oplossingen in samenwerking met partners. 

Heart2Hear verzorgt lezingen en ondersteunt de ARBO dienstverlening in uw organisatie. Momenteel werkt Heart2Hear in opdracht van Hoormij∙NVVS aan het project  ‘Auditieve beperking en werk’. Een samenwerking met Arbo artsen, gesubsidieerd door ZonMw. 

Heart2Hear begeleidt zowel teams als de individuele medewerker op het gebied van geluidsbeleving en empowerment in het werk.