De waarde van geluid ken ik maar al te goed. Als iets terugkeert waarvan je dacht voor altijd kwijt te zijn, is de waarde nauwelijks te beschrijven. Op de vraag of geluid, geluk en gezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kan ik volmondig 'ja!' zeggen.

Het heeft me geleerd meer aandacht te hebben voor het geluid voor en door de ander. Ik wil met meer aandacht luisteren.

Judith Veen
Judith Veen
Eigenaar, Heart2Hear
Goede geluidsomgeving als nieuwste leefstijlthema in organisaties

Over Heart2Hear

Rinkelende telefoons, kletsende collega’s, een ratelende printer, een koffiemachine die de bonen maalt en geroezemoes op de achtergrond. Zie je in die omgeving nog maar eens te focussen op je werk. Dat lukt meestal wel, maar voor het brein is het topsport. Want al die chaotische geluiden moeten worden weggedrukt om de concentratie te behouden.

Om ervoor te zorgen dat mensen tot hun pensioen vitaal kunnen werken, moet er daarom niet alleen aandacht zijn voor de vijf bekende leefstijlthema’s (bewegen, voeding, roken, mentale balans en alcohol & drugs), maar ook voor een goede geluidsomgeving. Organisaties die maatregelen treffen om hinderlijk geluid te reduceren, bieden hun werknemers een gezondere werkomgeving met een lagere psychosociale arbeidsbelasting.

Heart2Hear maakt geluid zichtbaar voor de mens in de organisatie. Naast een unieke vragenlijst en interviews gebeurt dat letterlijk met behulp van een geluidscamera. En door deze uitkomsten te koppelen aan beleving en emoties wordt het voor anderen beter inzichtelijk wat er nodig is om vitaler te (blijven) werken, beter met elkaar te communiceren. De kwaliteit van interactie telt.

Hinderlijk geluid kost veel energie en als dit langere tijd duurt noemen we dat geluidstress. Het is niet voor niets dat de World Health Organisation aandacht vestigt op de relatie tussen stress gerelateerde klachten en de kans op hart- en vaatziekten.


Luisteren met aandacht

Over Mij

Sinds 2017 ben ik gefascineerd door geluid en hoe dit beleefd wordt. Ik besloot toen dat dit het onderwerp zou worden waarop ik mijn afstudeervraag voor mijn master zou richten. Deze fascinatie kreeg een grillig karakter toen ik in 2019 voor de tweede keer in mijn leven werd overvallen door sudden deafness. Na een korte periode van doofheid keerde gelukkig het geluid terug.

Deze gebeurtenis werd de aanleiding om te starten met Heart2Hear. Want ik realiseerde me dat ik een goede geluidsomgeving nodig heb om goed te kunnen functioneren. En dat blijkt om verschillende redenen voor heel veel mensen te gelden.

En er is vrijwel niets dat zo'n positieve bijdrage levert aan gezondheid als werk.

Tevreden klanten die je voor gingen

Klaar om dit onzichtbare probleem aan te pakken?

Plan direct onze kennismaking in.