Customer profile user interface

Prikkelreductie op de Spoedeisende Hulp in het Jeroen Bosch ziekenhuis

Op de Spoedeisende Hulp worden snel belangrijke beslissingen genomen in een zeer dynamische omgeving. Dit maakt het van nature een onrustige werkplek, waar je snel afgeleid en overprikkeld kunt raken. Om de werkzaamheden op de Spoedeisende Hulp prettiger en duurzamer te maken is het project ‘Prikkelreductie’ gestart. Een multidisciplinair project waarbij technisch onderzoek door TU Eindhoven werd aangevuld door wetenschappelijk onderzoek van SEH arts Sofie Hendriks.

Op basis van de uitkomsten bleken een aantal (gedrags)veranderingen noodzakelijk om prikkelreductie te realiseren. Zowel in het belang van de medewerkers als in het belang van patiënten. Met collega Cees van Wezel (Ecophon) verzorgde Heart2Hear een lezing over de impact van geluid op gezondheid. Vervolgens begeleiden we artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers in de workshop ‘hinderlijke geluiden op de werkvloer’.

De verkregen inzichten door de lezing en workshop gaf de opening om te praten over de op handen zijnde en noodzakelijke veranderingen. Het samenwerken in een complexe omgeving met veel verschillende en vaak onvoorspelbare geluiden vergt veel. Een optimalisatie van een goede geluidsomgeving draagt hier positief aan bij.

Lezing

Om een groot team te bereiken in een 24-uurs bedrijf werd de lezing 3 keer aangeboden. De collegezaal van het Jeroen Bosch ziekenhuis beschikt over de juiste techniek en heeft een goede akoestiek. Hierdoor ontstond een prettige omgeving zonder afleiding voor een goede verwerking van de aangeboden en nieuwe informatie.

Teamsessie

Op een Spoedeisende Hulp werken verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Heldere en effectieve communicatie over wie, wat en wanneer doet is de sleutel voor een optimaal werkproces. Na de eerste en acute opvang van de patiënt dient zich al snel de volgende fase aan. Deze bestaat over het algemeen uit het maken van een behandelplan, overleg, de nodige administratie, het regelen van de overplaatsing etc. In deze fase is er nog wel samenwerking maar minder of anders. Het is nu vooral gericht op het afhandelen van de verschillende taken. Hierbij heeft iedere discipline een eigen proces en soms met persoonlijke voorkeuren. De één heeft een stilte en concentratieplek nodig, de ander wil even stoom afblazen en weer een ander gaat de verschillende telefoontjes plegen, ga zo maar door.

Hoe werk je in deze fase optimaal samen? Wat is er nodig? Wat zijn de ongeschreven regels en afspraken?

De teamsessies voor het team van de Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch ziekenhuis waren opgedeeld in 2 delen. Eerst in kleinere teams aan de slag met hinderlijke geluid op de werkvloer om daarna met elkaar te praten over de verschillende uitkomsten, behoefte en oplossingen.

Tevreden klanten die je voor gingen

Klaar om dit onzichtbare probleem aan te pakken?

Plan direct onze kennismaking in.