Customer profile user interface

Project auditieve beperking en werk

In 2021 was Judith Veen projectleider van Auditieve beperking en werk voor de belangenvereniging Hoormij·NVVS. Het doel was om informatievoorziening en implementatie van de richtlijn ‘slechthorendheid en tinnitus’ te realiseren in tien organisaties en verschillende branches. Dit werd bijgesteld als gevolg van Corona, naar 3 organisaties en in de gezondheidszorg.

Mensen met een auditieve beperking hebben behoefte aan (of ondervinden problemen met) het behouden van werk. Eén van de oorzaken is het gebrek aan kennis over het effect van de auditieve beperking op het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden bij werkgevers en ook bij werknemers zelf. Dit werd bevestigd door de verschillende gesprekken en de uitkomsten van de vragenlijsten. We creëerden bewustwording door lezingen en workshops aan te bieden over de impact van (hinderlijk)geluid op gezondheid. Hinderlijk geluid als een storende en energie slurpende factor werd herkend door velen, ook mensen zonder auditieve beperking. We zagen dat het niet meer uitmaakt of de oorzaak ligt op het gebied van minder goed horen, oorsuizen of chaotische achtergrondgeluiden. Er ontstond begrip voor elkaar tijdens de gesprekken in de workshop met opdrachten.

We brachten bewustwording teweeg van hinderlijk geluid op de werkvloer, waarbij het niet uitmaakt of je minder goed hoort, gevoelig bent voor geluid, in een ruimte werkt met veel verschillende geluiden of hinder ervaart door preventieschermen en mondmaskers. We lieten zorgverleners, managers, adviseurs en Arbo artsen stil staan bij geluid als voorwaarde om efficiënt en effectief te communiceren. Daarnaast leerden we hen wat de impact is van hinderlijk geluid op gezondheid. Met deze nieuwe informatie ontstond ruimte om op alle niveaus goede hulpvragen te formuleren: van de zorgverlener werkzaam op de Eerste Hulp tot Arbo adviseur of manager. Zij dachten mee over het verkleinen van risico’s en over aanpassingen en handvatten om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Voorbeelden van praktische verbeterpunten: het aanpassen van looproutes, monitor instellingen(onnodig akoestische alarmen), het plaatsen van goede plafondplaten met passende akoestische waarde en bronaanpak zoals het verplaatsen van een printer.
We hoopten circa 1000 werkenden met een auditieve beperking en hun collega’s te bereiken. We hebben dat ruim behaald. Via deskundigheidsbevordering van HR/P&0 Arbo-adviseurs zorgden we voor kennis over geluidsproblematiek op afdeling- en individueel niveau. Samengevat weten Arbo/P&O-afdelingen van 3 verschillende ziekenhuizen nu hoe ze geluidstress (overmatige luisterinspanning) op de werkvloer vanwege hinderlijk geluid zichtbaar en bespreekbaar moeten maken. We maken hierbij geen onderscheid tussen mensen die minder goed horen of last hebben van oorsuizen dan wel van externe geluidsprikkels.

Bij de 3 ziekenhuizen bereikten we impact door bewustwording te creëren voor hinderlijk geluid op de werkvloer op 6 afdelingen. We maakten hiervoor onder andere gebruik van een geluidscamera. Deze camera visualiseert geluid en maakt het geluid in de werkomgeving technisch zichtbaar. Daarna koppelden we daar persoonlijke belevingen en emotionele waarde aan. Want een gezonde geluidsomgeving is meer dan alleen de decibellen en de frequentie. Hiervoor werden voorafgaand aan de meting met de geluidscamera vragenlijsten bij zorgverleners afgenomen. Dit gaf een uniek inzicht in de individuele beleving van hinderlijke geluiden op de werkvloer.

Vitaliteitsscan

Een vitaliteitsscan was een vast onderdeel van het ZonMw-project. Het voordeel was dat we goed in kaart konden brengen wat er leeft op de werkvloer en we gericht aanvullende vragen konden stellen als we op locatie kwamen observeren.

Lezing

De lezing die hier ook onderdeel van bood niet alleen inzicht en kennis aan de medewerkers, het gaf ook ruimte om de bevindingen terug te koppelen.

Rapport

Het rapport bood HR en/of management handvatten om aanpassingen uit te voeren. Daarnaast werden er afspraken op tactisch niveau gemaakt zodat het team zich verder kan ontwikkelen en eigenaarschap kan pakken als het gaat om een gezonde geluidsomgeving.

Tevreden klanten die je voor gingen

Klaar om dit onzichtbare probleem aan te pakken?

Plan direct onze kennismaking in.