Customer profile user interface

Hinderlijk geluid in het ziekenhuis

De spreekkamers in dit ziekenhuis bevatten dunne scheidingwanden en bestaan deels uit glas. De deuren sluiten niet volledig aan. Medewerkers hebben veel last van de telefoons die continue rinkelen en gesprekken van collega’s. De diverse geluiden uit de wachtkamer werden als storend ervaren.

Op uitnodiging van de afdeling HR is er een werkplekonderzoek uitgevoerd inclusief geluidsmeting. De signalen die medewerkers hebben afgegeven bleken gegrond. Er werd direct een afspraak gemaakt voor een vitaliteitsscan. Het afdelingshoofd ontving een rapport inclusief advies en het hele team is uitgenodigd voor een lezing over impact van geluid op gezondheid. Naderhand was er voldoende ruimte voor vragen en om een eerste aanzet te maken voor werkafspraken om hinderlijke geluiden te reduceren.

Het afdelingshoofd besloot om akoestische plafondplaten en vitrages aan te schaffen. En voor de kieren in de deuren rubberen strips te bestellen. Naast de eerste grote aanpassingen, zijn ook wat kleinere dingen aangeschaft voor de medewerkers, zoals goede koptelefoons en telefoon-splitter, zodat gesprekken niet meer op de speaker hoeven als er iemand moet meeluisteren.

Als alle voorgenomen maatregelen zijn getroffen, zal Heart2Hear een nieuwe meting doen. Dan kunnen we zien wat het verschil is. Daarnaast worden andere afdelingen ook betrokken in geluidsoptimalisatie. Zo gaat bijvoorbeeld onderzocht worden wat de oorzaak is van het lawaai wat de grote vervoerskarren veroorzaken in de gang bóven de spreekkamers.

Interview

Onderzoeken met de HR adviseur of hinderlijk geluid een rol zou spelen in het verminderend welbevinden en klachten van medewerkers. De vragen waren verkennend en gericht op de specifieke locatie.

Vitaliteitsscan

Diverse medewerkers werden tijdens het werk geobserveerd om een indruk te krijgen van de werkprocessen en werkbelasting. Tijdens deze observaties was er ruimte voor verdiepende vragen om de geluidsomgeving goed in kaart te brengen. Met behulp van de geluidscamera werden resonanties en geluidslekkages zichtbaar gemaakt.

Lezing

Voor de lezing die een aantal weken later werd bijgewoond door het team werd van te voren een vragenlijst ingevuld. Theorie werd op deze wijze geïntegreerd in praktische voorbeelden van de werkvloer.

Tevreden klanten die je voor gingen

Klaar om dit onzichtbare probleem aan te pakken?

Plan direct onze kennismaking in.