ZonMw project Auditieve beperking en werk

In opdracht van patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS werkt Heart2Hear in 2021 aan het project ‘’Auditieve beperking en werk’’. Dit project is volledig gefinancierd door VWS.

Waarom is dit project belangrijk?

Vorig jaar werd iedereen geconfronteerd met communicatie in complexe situaties door Corona maatregelen. De mondkapjes, preventieschermen en op ruim 1,5 meter afstand met elkaar praten zijn hiervan de meest bekende voorbeelden. Maar ook de vele online meetings vergen energie en nog meer als er sprake is van matige akoestiek en er een galm ontstaat. Deze verandering in communiceren kost energie en als iemand nog niet heeft (h)erkent dat er sprake is van slechthorendheid, dan is de impact zo mogelijk nóg groter. Doodmoe, uitgeblust en last van ogen zijn veel gehoorde klachten die te herleiden zijn.

Hoe werkt dit project?

Heb jij als medewerker of HRM’er de indruk dat in jouw organisatie de werkdruk en/of werkstress is toegenomen doordat communicatie meer inspanning vergt? Dan luisteren we graag naar jouw verhaal om te onderzoeken waar en hoe we kunnen helpen. In dit project zullen onderzoek en pragmatische adviezen hand in hand gaan.

Wil je meer weten? Neem contact op met judith.veen@heart2hear.nl